Vì sao lại có tên là khô cá tra phồng?

Khô cá tra vì sao lại có tên là “phồng”? Mọi thắc mắc của bán sẽ được giải đáp trong bài viết sau. Khô cá tra là gì? Khô cá tra chính là thịt cá tra được lóc xương đi sau đó tẩm muối và phơi khô lên được gọi là khô cá tra. Khô

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!